Kirjoittajat

Blogiin kirjoittavat Ilkka Kokko ja Mikko Forss. Olemme lääketieteen kandidaatteja Helsingin yliopistossa.

Satunnainen diagnoosi käsittelee erinäisiä lääketieteeseen liittyviä ilmiöitä. Toinen käsiteltyjä aiheita rajaava tekijä on aiheen kiinnostavuus, siis omasta mielestämme. Keskeinen syy Satunnaisen diagnoosin perustamiselle on kuitenkin halu kirjoittaa aihepiiristä ymmärrettävästi. Tällöin asiat selkiytyvät itselle, mahdollisesti myös muille.

Kirjoittajilla oli elämää jo ennen Meilahteen siirtymistä. Mikko opiskeli, tutki ja työskenteli taloustieteen parissa yli kymmenen vuoden ajan. Ilkka puolestaan on taustaltaan lentäjä.